STRONA GŁÓWNA2023-08-21T07:38:57+00:00

TELEFON

+48 71 783 08 01

E-MAIL

biuro@ekostrazak.pl

GODZINY PRACY

8:00 – 16:00

TELEFON

+48 71 783 08 01

E-MAIL

biuro@ekostrazak.pl

GODZINY PRACY

8:00 – 16:00

O NAS

Firma EKO-STRAŻAK-POLSKA zajmuje się szeroko pojętą ochroną przeciwpożarową. Posiadamy zespół inżynierów, projektantów, inspektorów i rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, którzy z pasją i pełnym zaangażowaniem wspomagają naszych klientów.

Darmowa wycena naszych usług!

WYŚLIJ ZAPYTANIE

NASZE USŁUGI

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Zapewniamy profesjonalną obsługę, terminowość i zaangażowanie

Ekspertyzy Techniczne

 • Ekspertyzy techniczne dotyczące stanu ochrony przeciwpożarowej
 • Rozwiązania zamienne, odstępstwa od przepisów ppoż. i przepisów techniczno – budowlanych
CZYTAJ WIĘCEJ

Systemy Sygnalizacji Pożarowej

 • Projekty instalacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej
 • Wykonawstwo instalacji SSP
 • Opracowywanie Scenariusza Pożarowego
 • Przeglądy, serwis i konserwacja instalacji SSP
CZYTAJ WIĘCEJ

Audyty Ppoż.

 • Wizje lokalne
 • Audyty stanu ochrony przeciwpożarowej
 • Wieloletnie doświadczenie w zakresie audytów obiektów
 • Tworzenie procedur i wytycznych dla użytkowników obiektów budowlanych
CZYTAJ WIĘCEJ

Systemy Oddymiania klatek schodowych

 • Projekty Systemów Oddymiania klatek schodowych
 • Wykonawstwo i odbiory instalacji oddymiania klatek schodowych
 • Przeglądy, serwis i konserwacja Instalacji Oddymiania klatek schodowych
CZYTAJ WIĘCEJ

Usługi Rzeczoznawcy

 • Uzgodnienia projektów budowlanych
 • Uzgodnienia projektów urządzeń przeciwpożarowych
 • Opracowywanie ekspertyz, opinii, wytycznych
CZYTAJ WIĘCEJ

Szkolenia i Ewakuacje

 • Próbne ewakuacje i ćwiczenia praktyczne
 • Składanie zawiadomienia o próbnej ewakuacji
 • Szkolenia z procedur postępowania na wypadek pożaru
CZYTAJ WIĘCEJ

Instrukcje/Opinie/Oceny

 • Ocena zagrożenia wybuchem (OZW)
 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Operaty ppoż.
 • Kwalifikacje i analizy zakładów przemysłowych
CZYTAJ WIĘCEJ

NASZA PRACA

W naszej firmie cenimy sobie bezpieczeństwo, dlatego zlecenia wykonujemy zgodnie z normami określonymi w przepisach prawa. Na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach, dzięki czemu możemy zapewnić zgodność naszych projektów z obecnymi normami.

CZYTAJ WIĘCEJ

WYBRANE PRZEPISY PRAWA

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania

Użytkowany budynek uznaje się za zagrażający życiu ludzi, gdy występujące w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi

Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja  korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

WIEDZA

Na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych spoczywa wiele obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Dzięki współpracy z naszą firmą zapewnisz satysfakcjonujący poziom bezpieczeństwa pożarowego obiektu i jego użytkowników.

TELEFON

+48 71 783 08 01

E-MAIL

biuro@ekostrazak.pl

GODZINY PRACY

8:00 – 16:00

TELEFON

+48 71 783 08 01

E-MAIL

biuro@ekostrazak.pl

GODZINY PRACY

8:00 – 16:00