Project Description

SZKOLENIA

PRÓBNE EWAKUACJE

Skorzystaj z naszego doświadczenia – zaplanujmy bezpieczną ewakuację ludzi z Twojego obiektu.

INFORMACJE O SZKOLENIACH

Inspektorzy ochrony przeciwpożarowej zadbają o odpowiednie procedury w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Twoim obiekcie. Posiadamy wieloletnie doświadczenie we współpracy z liderami branży hotelarskiej w Polsce.

KONTAKT

Zgłoszenie próbnej ewakuacji

Właściciel lub zarządca obiektu przeznaczonego dla ponad 50 osób będących stałymi użytkownikami, powiadamia właściwego miejscowo komendanta PSP o terminie przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia organizacji i warunków ewakuacji ludzi z całego obiektu zgodnie z §17. 3. Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z późń. zm.).

Bezpieczeństwo ludzi to nasz priorytet

Wiemy, jak duża odpowiedzialność spoczywa na osobach odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i warunki ochrony przeciwpożarowej. Doświadczeni inspektorzy i inżynierowie bezpieczeństwa pożarowego z firmy Ekostrażak pomogą w opracowaniu odpowiednich procedur i zasad działania w Państwa obiekcie.

Przedstawiamy Państwu zakres świadczonych usług szkoleniowych:

 • Próbne ewakuacje

 • Procedury postępowania na wypadek pożaru

 • Obsługa Systemu Sygnalizacji Pożarowej – SSP

 • Obsługa gaśnic i hydrantów

 • Obsługa Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego – DSO

 • Procedura gońca

GODZINY PRACY

Pon-Pt 8:00 – 16:00
Sobota [tel.]
Niedziela

  +48 606 482 608

LOKALIZACJA

ul. J. Kukuczki 5/21 50-570 Wrocław

KONTAKT

INNE USŁUGI

Zapraszamy do skorzystania z naszych pozostałych usług.

Zapewniamy profesjonalną obsługę, terminowość i zaangażowanie

Systemy Oddymiania klatek schodowych

 • Projekty Systemów Oddymiania klatek schodowych
 • Wykonawstwo i odbiory instalacji oddymiania klatek schodowych
 • Przeglądy, serwis i konserwacja Instalacji Oddymiania klatek schodowych
CZYTAJ WIĘCEJ

Systemy Sygnalizacji Pożarowej

 • Projekty instalacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej
 • Wykonawstwo instalacji SSP
 • Opracowywanie Scenariusza Pożarowego
 • Przeglądy, serwis i konserwacja instalacji SSP
CZYTAJ WIĘCEJ

Usługi Rzeczoznawcy

 • Uzgodnienia projektów budowlanych
 • Uzgodnienia projektów urządzeń przeciwpożarowych
 • Opracowywanie ekspertyz, opinii, wytycznych
CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspertyzy Techniczne

 • Ekspertyzy techniczne dotyczące stanu ochrony przeciwpożarowej
 • Rozwiązania zamienne, odstępstwa od przepisów ppoż. i przepisów techniczno – budowlanych
CZYTAJ WIĘCEJ

Audyty Ppoż.

 • Wizje lokalne
 • Audyty stanu ochrony przeciwpożarowej
 • Wieloletnie doświadczenie w zakresie audytów obiektów
 • Tworzenie procedur i wytycznych dla użytkowników obiektów budowlanych
CZYTAJ WIĘCEJ

Instrukcje/Opinie/Oceny

 • Ocena zagrożenia wybuchem (OZW)
 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Operaty ppoż.
 • Kwalifikacje i analizy zakładów przemysłowych
CZYTAJ WIĘCEJ

GWARANCJA JAKOŚCI

Wyroby producentów, ujęte w dokumentacji projektowej przez inżynierów działu technicznego Ekostrażak posiadają aktualne certyfikaty, deklaracje zgodności i świadectwa dopuszczenia zgodnie z obowiązującym prawem – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DZ. U. Nr 143 poz. 1002)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Wypełnij formularz, bądźmy w kontakcie.

TELEFON

+48 71 783 08 01

E-MAIL

biuro@ekostrazak.pl

GODZINY PRACY

8:00 – 16:00

TELEFON

+48 71 783 08 01

E-MAIL

biuro@ekostrazak.pl

GODZINY PRACY

8:00 – 16:00