Project Description

SYSTEMY SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

Nasz dział techniczny świadczy usługi w pełnym zakresie dla instalacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej.

PROPONOWANE USŁUGI

Inżynierowie z działu technicznego posiadają wiedzę, doświadczenie i odpowiednie uprawnienia do prowadzenia prac wykonawczych, serwisowych i przygotowywania dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej.

Kontakt

Scenariusz Pożarowy

…czyli Scenariusz Rozwoju Zdarzeń w Czasie Pożaru to dokument, który opracowuje rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych we współpracy z projektantem w toku procesu inwestycyjnego. W scenariuszu pożarowym zawarte są informacje na temat urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie, określane są ich zasady funkcjonowania i wzajemnej współpracy w czasie wystąpienia alarmu pożarowego. Na podstawie scenariusza pożarowego możliwe jest stworzenie matrycy sterowań wykorzystywanej przy wykonaniu systemu SSP.

Systemy Sygnalizacji Pożarowej

Stosowanie instalacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej wymagane jest wprost z przepisów prawa w obiektach wskazanych w §28. 1. Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z późń. zm.).

Proponujemy wykonanie instalacji SSP w trybie zaprojektuj i wybuduj. Etapy współpracy przy pełnym zakresie zlecenia prac projektowo-wykonawczych:

 • Utworzenie koncepcji zabezpieczenia w instalację SSP

 • Opracowanie Projektu Wykonawczego Instalacji SSP

 • Wykonanie instalacji SSP

 • Próby i badania potwierdzające prawidłowość działania SSP

 • Odpowiednia konserwacja i serwis instalacji SSP

GODZINY PRACY

Pon-Pt 8:00 – 16:00
Sobota [tel.]
Niedziela

  +48 532 759 750

LOKALIZACJA

ul. J. Kukuczki 5/21 50-570 Wrocław

KONTAKT

INNE USŁUGI

Zapraszamy do skorzystania z naszych pozostałych usług.

Zapewniamy profesjonalną obsługę, terminowość i zaangażowanie

Audyty Ppoż.

 • Wizje lokalne
 • Audyty stanu ochrony przeciwpożarowej
 • Wieloletnie doświadczenie w zakresie audytów obiektów
 • Tworzenie procedur i wytycznych dla użytkowników obiektów budowlanych
CZYTAJ WIĘCEJ

Systemy Oddymiania klatek schodowych

 • Projekty Systemów Oddymiania klatek schodowych
 • Wykonawstwo i odbiory instalacji oddymiania klatek schodowych
 • Przeglądy, serwis i konserwacja Instalacji Oddymiania klatek schodowych
CZYTAJ WIĘCEJ

Usługi Rzeczoznawcy

 • Uzgodnienia projektów budowlanych
 • Uzgodnienia projektów urządzeń przeciwpożarowych
 • Opracowywanie ekspertyz, opinii, wytycznych
CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspertyzy Techniczne

 • Ekspertyzy techniczne dotyczące stanu ochrony przeciwpożarowej
 • Rozwiązania zamienne, odstępstwa od przepisów ppoż. i przepisów techniczno – budowlanych
CZYTAJ WIĘCEJ

Szkolenia i Ewakuacje

 • Próbne ewakuacje i ćwiczenia praktyczne
 • Składanie zawiadomienia o próbnej ewakuacji
 • Szkolenia z procedur postępowania na wypadek pożaru
CZYTAJ WIĘCEJ

Instrukcje/Opinie/Oceny

 • Ocena zagrożenia wybuchem (OZW)
 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Operaty ppoż.
 • Kwalifikacje i analizy zakładów przemysłowych
CZYTAJ WIĘCEJ

GWARANCJA JAKOŚCI

Wyroby producentów, ujęte w dokumentacji projektowej przez inżynierów działu technicznego Ekostrażak posiadają aktualne certyfikaty, deklaracje zgodności i świadectwa dopuszczenia zgodnie z obowiązującym prawem – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DZ. U. Nr 143 poz. 1002)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Wypełnij formularz, bądźmy w kontakcie.

TELEFON

+48 71 783 08 01

E-MAIL

biuro@ekostrazak.pl

GODZINY PRACY

8:00 – 16:00

TELEFON

+48 71 783 08 01

E-MAIL

biuro@ekostrazak.pl

GODZINY PRACY

8:00 – 16:00