Project Description

SYSTEMY ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH

Inżynierowie z działu technicznego świadczą usługi kompleksowe w zakresie instalacji oddymiania klatek schodowych.

PROJEKT+WYKONANIE

Inwestorzy zlecając firmie Ekostrażak kompleksowe wykonanie instalacji otrzymują w ramach jednego zlecenia aż trzy usługi: projekt wykonawczy, uzgodnienie dokumentacji przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz wykonanie instalacji.

KONTAKT

Konserwacja minimum raz w roku

Urządzenia przeciwpożarowe powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym nie rzadziej niż raz w roku zgodnie z obecnie obowiązującym prawem – §3. Rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. Nr 109 poz. 719 z późń. zm.).

Konserwacja i serwis systemów oddymiania

Umowa serwisowa w zakresie instalacji oddymiania połączenie spokoju naszych klientów i sumiennej pracy inżynierów działu technicznego Ekostrażak.

Proponujemy następujący zakres usług w zakresie systemów oddymiania:

 • Rozbudowa i wymiana systemu oddymiania klatki schodowej

 • Przegląd techniczny, konserwacja i serwis instalacji oddymiania klatki schodowej

 • Wykonawstwo systemów oddymiania

 • Kompleksowe usługi dla zarządców obiektów w konkurencyjnych cenach

GODZINY PRACY

Pon-Pt 8:00 – 16:00
Sobota [tel.]
Niedziela

  +48 532 759 750

LOKALIZACJA

ul. J. Kukuczki 5/21 50-570 Wrocław

KONTAKT

INNE USŁUGI

Zapraszamy do skorzystania z naszych pozostałych usług.

Zapewniamy profesjonalną obsługę, terminowość i zaangażowanie

Systemy Sygnalizacji Pożarowej

 • Projekty instalacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej
 • Wykonawstwo instalacji SSP
 • Opracowywanie Scenariusza Pożarowego
 • Przeglądy, serwis i konserwacja instalacji SSP
CZYTAJ WIĘCEJ

Usługi Rzeczoznawcy

 • Uzgodnienia projektów budowlanych
 • Uzgodnienia projektów urządzeń przeciwpożarowych
 • Opracowywanie ekspertyz, opinii, wytycznych
CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspertyzy Techniczne

 • Ekspertyzy techniczne dotyczące stanu ochrony przeciwpożarowej
 • Rozwiązania zamienne, odstępstwa od przepisów ppoż. i przepisów techniczno – budowlanych
CZYTAJ WIĘCEJ

Audyty Ppoż.

 • Wizje lokalne
 • Audyty stanu ochrony przeciwpożarowej
 • Wieloletnie doświadczenie w zakresie audytów obiektów
 • Tworzenie procedur i wytycznych dla użytkowników obiektów budowlanych
CZYTAJ WIĘCEJ

Instrukcje/Opinie/Oceny

 • Ocena zagrożenia wybuchem (OZW)
 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Operaty ppoż.
 • Kwalifikacje i analizy zakładów przemysłowych
CZYTAJ WIĘCEJ

Szkolenia i Ewakuacje

 • Próbne ewakuacje i ćwiczenia praktyczne
 • Składanie zawiadomienia o próbnej ewakuacji
 • Szkolenia z procedur postępowania na wypadek pożaru
CZYTAJ WIĘCEJ

GWARANCJA JAKOŚCI

Wyroby producentów, ujęte w dokumentacji projektowej przez inżynierów działu technicznego Ekostrażak posiadają aktualne certyfikaty, deklaracje zgodności i świadectwa dopuszczenia zgodnie z obowiązującym prawem – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DZ. U. Nr 143 poz. 1002)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Wypełnij formularz, bądźmy w kontakcie.

TELEFON

+48 71 783 08 01

E-MAIL

biuro@ekostrazak.pl

GODZINY PRACY

8:00 – 16:00

TELEFON

+48 71 783 08 01

E-MAIL

biuro@ekostrazak.pl

GODZINY PRACY

8:00 – 16:00