Project Description

INSTRUKCJE / OCENY / OPINIE

Rzeczoznawcy, inżynierowie i inspektorzy opracowują dokumentację techniczną w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych i magazynowych wdrażają Instrukcję Bezpieczeństwa Pożarowego. Inżynierowie Ekostrażak posiadają doświadczenie w opracowywaniu instrukcji dla największych obiektów.

KONTAKT

Operat przeciwpożarowy u trybie ustawy o odpadach

Proponujemy Państwu współpracę w zakresie opracowania operatów przeciwpożarowych w kontekście nowej ustawy o odpadach. Zlecenie prac realizujemy w dwóch etapach. Pierwszy z nich – audyt bezpieczeństwa pożarowego obejmuje wizję lokalną obiektu / zespołu obiektów pod kątem zgodności z wymogami ochrony przeciwpożarowej. Po potwierdzeniu zgodności z obowiązującymi wymogami firma Ekostrażak przystępuje do etapu drugiego – opracowania operatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej celem uzgodnienia w właściwym komendantem PSP.

Proponowane usługi

Poniżej przedstawiamy Państwu propozycje dokumentów, które opracowują inżynierowie, inspektorzy i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych:

 • Operat przeciwpożarowy dla zakładu wytwarzającego odpady

 • Ocena zagrożenia wybuchem

 • Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

 • Ocena techniczna urządzeń / instalacji / systemów przeciwpożarowych

 • Opinia w zakresie ochrony przeciwpożarowej

GODZINY PRACY

Pon-Pt 8:00 – 16:00
Sobota [tel.]
Niedziela

  +48 606 482 608

LOKALIZACJA

ul. J. Kukuczki 5/21 50-570 Wrocław

KONTAKT

INNE USŁUGI

Zapraszamy do skorzystania z naszych pozostałych usług.

Zapewniamy profesjonalną obsługę, terminowość i zaangażowanie

Systemy Sygnalizacji Pożarowej

 • Projekty instalacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej
 • Wykonawstwo instalacji SSP
 • Opracowywanie Scenariusza Pożarowego
 • Przeglądy, serwis i konserwacja instalacji SSP
CZYTAJ WIĘCEJ

Usługi Rzeczoznawcy

 • Uzgodnienia projektów budowlanych
 • Uzgodnienia projektów urządzeń przeciwpożarowych
 • Opracowywanie ekspertyz, opinii, wytycznych
CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspertyzy Techniczne

 • Ekspertyzy techniczne dotyczące stanu ochrony przeciwpożarowej
 • Rozwiązania zamienne, odstępstwa od przepisów ppoż. i przepisów techniczno – budowlanych
CZYTAJ WIĘCEJ

Audyty Ppoż.

 • Wizje lokalne
 • Audyty stanu ochrony przeciwpożarowej
 • Wieloletnie doświadczenie w zakresie audytów obiektów
 • Tworzenie procedur i wytycznych dla użytkowników obiektów budowlanych
CZYTAJ WIĘCEJ

Szkolenia i Ewakuacje

 • Próbne ewakuacje i ćwiczenia praktyczne
 • Składanie zawiadomienia o próbnej ewakuacji
 • Szkolenia z procedur postępowania na wypadek pożaru
CZYTAJ WIĘCEJ

Systemy Oddymiania klatek schodowych

 • Projekty Systemów Oddymiania klatek schodowych
 • Wykonawstwo i odbiory instalacji oddymiania klatek schodowych
 • Przeglądy, serwis i konserwacja Instalacji Oddymiania klatek schodowych
CZYTAJ WIĘCEJ

GWARANCJA JAKOŚCI

Wyroby producentów, ujęte w dokumentacji projektowej przez inżynierów działu technicznego Ekostrażak posiadają aktualne certyfikaty, deklaracje zgodności i świadectwa dopuszczenia zgodnie z obowiązującym prawem – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DZ. U. Nr 143 poz. 1002)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Wypełnij formularz, bądźmy w kontakcie.

TELEFON

+48 71 783 08 01

E-MAIL

biuro@ekostrazak.pl

GODZINY PRACY

8:00 – 16:00

TELEFON

+48 71 783 08 01

E-MAIL

biuro@ekostrazak.pl

GODZINY PRACY

8:00 – 16:00