Project Description

USŁUGI RZECZOZNAWCY

Zespół rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych zaprasza do zapoznania się z proponowanymi usługami.

EKSPERTYZY TECHNICZNE

Ekspertyzy techniczne dotyczące stanu ochrony przeciwpożarowej opracowywane są przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych i rzeczoznawcę budowlanego.

KONTAKT

Uzgodnienia dokumentacji projektowych

Firma Ekostrażak współpracuje z biurami projektowymi z całej Polski. Bieżące konsultacje prowadzone są korespondencją mailową, a uzgodniona przez rzeczoznawcę dokumentacja wysyłana jest kurierem do naszych klientów.

Stała umowa współpracy

Bieżące konsultacje, doradztwo i nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym projektowanych inwestycji budowlanych to usługi doceniane przez współpracujące z nami biura projektowe. Proponujemy atrakcyjne zniżki na nasze usługi dla stałych klientów.

 • Konsultacje z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

 • Audyty obiektów

 • Weryfikacja i uzgodnienia dokumentacji projektowych

 • Wytyczne projektowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej

 • Opracowanie scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru

GODZINY PRACY

Pon-Pt 8:00 – 16:00
Sobota [tel.]
Niedziela

  +48 606 482 608

LOKALIZACJA

ul. J. Kukuczki 5/21 50-570 Wrocław

KONTAKT

INNE USŁUGI

Zapraszamy do skorzystania z naszych pozostałych usług.

Zapewniamy profesjonalną obsługę, terminowość i zaangażowanie

Systemy Sygnalizacji Pożarowej

 • Projekty instalacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej
 • Wykonawstwo instalacji SSP
 • Opracowywanie Scenariusza Pożarowego
 • Przeglądy, serwis i konserwacja instalacji SSP
CZYTAJ WIĘCEJ

Systemy Oddymiania klatek schodowych

 • Projekty Systemów Oddymiania klatek schodowych
 • Wykonawstwo i odbiory instalacji oddymiania klatek schodowych
 • Przeglądy, serwis i konserwacja Instalacji Oddymiania klatek schodowych
CZYTAJ WIĘCEJ

Audyty Ppoż.

 • Wizje lokalne
 • Audyty stanu ochrony przeciwpożarowej
 • Wieloletnie doświadczenie w zakresie audytów obiektów
 • Tworzenie procedur i wytycznych dla użytkowników obiektów budowlanych
CZYTAJ WIĘCEJ

Szkolenia i Ewakuacje

 • Próbne ewakuacje i ćwiczenia praktyczne
 • Składanie zawiadomienia o próbnej ewakuacji
 • Szkolenia z procedur postępowania na wypadek pożaru
CZYTAJ WIĘCEJ

Instrukcje/Opinie/Oceny

 • Ocena zagrożenia wybuchem (OZW)
 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Operaty ppoż.
 • Kwalifikacje i analizy zakładów przemysłowych
CZYTAJ WIĘCEJ

GWARANCJA JAKOŚCI

Wyroby producentów, ujęte w dokumentacji projektowej przez inżynierów działu technicznego Ekostrażak posiadają aktualne certyfikaty, deklaracje zgodności i świadectwa dopuszczenia zgodnie z obowiązującym prawem – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DZ. U. Nr 143 poz. 1002)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Wypełnij formularz, bądźmy w kontakcie.

TELEFON

+48 71 783 08 01

E-MAIL

biuro@ekostrazak.pl

GODZINY PRACY

8:00 – 16:00

TELEFON

+48 71 783 08 01

E-MAIL

biuro@ekostrazak.pl

GODZINY PRACY

8:00 – 16:00