Project Description

AUDYTY PRZECIWPOŻAROWE

Audyty obiektów, instalacji oraz dokumentacji wykonują inspektorzy ochrony przeciwpożarowej oraz inżynierowie bezpieczeństwa pożarowego.

INFORMACJE O USŁUDZE

Po ustaleniu zakresu prac z klientem i akceptacji warunków finansowo-rzeczowych, wyznaczone osoby z firmy Ekostrażak wykonują potrzebne czynności audytowe i opracowują raport, który zostanie przekazany Inwestorowi.

KONTAKT

Stan zagrożenia zdrowia i życia ludzi

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzane przez specjalistów z firmy Ekostrażak obejmują analizę występowania stanu zagrożenia zdrowia i życia ludzi w obiekcie. W przypadku stwierdzenia takiego stanu, zgodnie z obecnie obowiązującym prawem, należy bezzwłocznie rozpocząć prace mające na celu wyeliminowanie zagrożenia.

Audyt szyty na miarę

Usługi audytowe świadczone przez Ekostrażak są przydatne w wielu obszarach działalności naszych klientów. Usługi są dostosowywane do potrzeb i oczekiwań Inwestorów. Poniżej przedstawiamy podstawowe rozwiązania w zakresie usług audytowych:

 • Audyt przeciwpożarowy obiektu istniejącego pod kątem nadbudowy, rozbudowy, przebudowy, bądź zmiany sposobu użytkowania

 • Stała współpraca audytowa w zakresie obowiązujących procedur i warunków ochrony przeciwpożarowej

 • Audyt warunków ochrony przeciwpożarowej pod kątem operatu przeciwpożarowego

 • Audyt inwestycyjny w zakresie ochrony przeciwpożarowej

 • Audyt w zakresie urządzeń przeciwpożarowych

GODZINY PRACY

Pon-Pt 8:00 – 16:00
Sobota [tel.]
Niedziela

  +48 606 482 608

LOKALIZACJA

ul. J. Kukuczki 5/21 50-570 Wrocław

KONTAKT

INNE USŁUGI

Zapraszamy do skorzystania z naszych pozostałych usług.

Zapewniamy profesjonalną obsługę, terminowość i zaangażowanie

Systemy Oddymiania klatek schodowych

 • Projekty Systemów Oddymiania klatek schodowych
 • Wykonawstwo i odbiory instalacji oddymiania klatek schodowych
 • Przeglądy, serwis i konserwacja Instalacji Oddymiania klatek schodowych
CZYTAJ WIĘCEJ

Systemy Sygnalizacji Pożarowej

 • Projekty instalacji Systemów Sygnalizacji Pożarowej
 • Wykonawstwo instalacji SSP
 • Opracowywanie Scenariusza Pożarowego
 • Przeglądy, serwis i konserwacja instalacji SSP
CZYTAJ WIĘCEJ

Usługi Rzeczoznawcy

 • Uzgodnienia projektów budowlanych
 • Uzgodnienia projektów urządzeń przeciwpożarowych
 • Opracowywanie ekspertyz, opinii, wytycznych
CZYTAJ WIĘCEJ

Ekspertyzy Techniczne

 • Ekspertyzy techniczne dotyczące stanu ochrony przeciwpożarowej
 • Rozwiązania zamienne, odstępstwa od przepisów ppoż. i przepisów techniczno – budowlanych
CZYTAJ WIĘCEJ

Szkolenia i Ewakuacje

 • Próbne ewakuacje i ćwiczenia praktyczne
 • Składanie zawiadomienia o próbnej ewakuacji
 • Szkolenia z procedur postępowania na wypadek pożaru
CZYTAJ WIĘCEJ

Instrukcje/Opinie/Oceny

 • Ocena zagrożenia wybuchem (OZW)
 • Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
 • Operaty ppoż.
 • Kwalifikacje i analizy zakładów przemysłowych
CZYTAJ WIĘCEJ

GWARANCJA JAKOŚCI

Wyroby producentów, ujęte w dokumentacji projektowej przez inżynierów działu technicznego Ekostrażak posiadają aktualne certyfikaty, deklaracje zgodności i świadectwa dopuszczenia zgodnie z obowiązującym prawem – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DZ. U. Nr 143 poz. 1002)

FORMULARZ KONTAKTOWY

Masz pytanie? Wypełnij formularz, bądźmy w kontakcie.

TELEFON

+48 71 783 08 01

E-MAIL

biuro@ekostrazak.pl

GODZINY PRACY

8:00 – 16:00

TELEFON

+48 71 783 08 01

E-MAIL

biuro@ekostrazak.pl

GODZINY PRACY

8:00 – 16:00