O NAS

Ekostrażak to zespół inżynierów, inspektorów oraz rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych.

25 LAT DOŚWIADCZENIA

Firma EKO-STRAŻAK-POLSKA powstała w 1994r. Od początkowych lat dzięki pasji i zaangażowaniu w szeroko pojętą ochronę przeciwpożarową, nasz zespół zbudowany przez inż. Ryszarda Januszkiewicza, rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, chętnie podzieli się doświadczeniem i rozwiąże Twoje problemy w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

KONTAKT
ZESPÓŁ INSPEKTORÓW
ZESPÓŁ INSPEKTORÓWochrony przeciwpożarowej
-Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego
-Obliczenia gęstości obciążenia ogniowego
-Wizje lokalne
-Audyty ppoż., próbne ewakuacje
ZESPÓŁ INŻYNIERÓW
ZESPÓŁ INŻYNIERÓWbezpieczeństwa pożarowego
-ocena zagrożenia wybuchem
-dokument zabezpieczenia przed wybuchem
-audyty ppoż.
-operat ppoż. w trybie ustawy o odpadach
ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW
ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓWds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
-uzgodnienia dokumentacji
-ekspertyzy techniczne dot. stanu ochrony przeciwpożarowej
-scenariusze pożarowe
-opinie, oceny, konsultacje
DZIAŁ TECHNICZNY
DZIAŁ TECHNICZNYProjekty, wykonawstwo, konserwacja i serwis
-instalacja systemu sygnalizacji pożarowej
-system oddymiania klatki schodowej
-dźwiękowe systemy ostrzegawcze
-systemy awaryjnego oświetlenia

GWARANCJA JAKOŚCI

Lata pracy w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej oraz szeroko rozumiana znajomość rynku pozwala nam w sposób skuteczny pomagać naszym klientom. Zlecenia wykonujemy zgodnie z normami określonymi w przepisach prawa. Na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach, dzięki czemu możemy zapewnić zgodność naszych projektów z obecnymi normami.

  • Doświadczenie

  • Wysoka jakość usług

  • Aktualna wiedza

  • Profesjonalna obsługa klienta

+48 71 783 08 01

WYBRANE PRZEPISY PRAWA

Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie powinny być wykonane zgodnie z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich użytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich dla danego urządzenia prób i badań, potwierdzających prawidłowość ich działania

Użytkowany budynek uznaje się za zagrażający życiu ludzi, gdy występujące w nim warunki techniczne nie zapewniają możliwości ewakuacji ludzi

Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja  korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem.

NASZA PRACA

W naszej firmie cenimy sobie bezpieczeństwo, dlatego zlecenia wykonujemy zgodnie z normami określonymi w przepisach prawa. Na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach, dzięki czemu możemy zapewnić zgodność naszych projektów z obecnymi normami.

CZYTAJ WIĘCEJ

TELEFON

+48 71 783 08 01

E-MAIL

biuro@ekostrazak.pl

GODZINY PRACY

8:00 – 16:00

TELEFON

+48 71 783 08 01

E-MAIL

biuro@ekostrazak.pl

GODZINY PRACY

8:00 – 16:00