KONTAKT

Jeśli zainteresowała Państwa nasza oferta lub chcą Państwo skorzystać z doradztwa rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – zachęcamy do skontaktowania się z nami.

INFORMACJE KONTAKTOWE

Zapraszamy do kontaktu. Nasze biuro zlokalizowane jest we Wrocławiu, czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

EKO-STRAŻAK-POLSKA S.C.

ul. J. Kukuczki 5/21, 50-570 Wrocław

NIP: 915-175-35-87

TELEFON

+48 71 783 08 01

E-MAIL

biuro@ekostrazak.pl

GODZINY PRACY

8:00 – 16:00

GWARANCJA JAKOŚCI

Wyroby producentów, ujęte w dokumentacji projektowej przez inżynierów działu technicznego Ekostrażak posiadają aktualne certyfikaty, deklaracje zgodności i świadectwa dopuszczenia zgodnie z obowiązującym prawem – Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (DZ. U. Nr 143 poz. 1002)